Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?
Mieszkanie w mieście

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Zaciągnięcie kredytu na nieruchomość lub grunt oznacza zobowiązanie, które należy regularnie spłacać. Wsparcie finansowe z banku to przede wszystkim forma zabezpieczenia.  Podmiot ma wówczas możliwość zbycia nieruchomości i odzyskania swoich należności. Jak uchronić się przed egzekucją nieruchomości?

Kiedy bank ma podstawę do zajęcia nieruchomości

Reakcja podmiotu na brak spłaty zobowiązań ze strony dłużnika jest bardzo szybka. Dłużnik może spodziewać się czynności przedegzekucyjnych już przy braku spłaty swoich należności po drugim miesiącu. Jeśli na koncie banku nie odnotowano ostatnich dwóch wpływów, podmiot szybko wystosuje pismo z wezwaniem do zapłaty. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do treści wezwania i nie ureguluje zobowiązań, bank ma prawo do rozwiązania umowy i rozpoczęcia postępowania, którego finałem będzie wystawienie nieruchomości na licytację.

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Skuteczna obrona przed egzekucją

Najlepsza sytuacja to taka, w której kredytobiorca nie dopuszcza do powstania zadłużenia i spłaca raty zgodnie z harmonogramem banku. Czasem jednak zdarzają się sytuacje losowe, które nieuchronnie prowadzą do przerwania ciągłości finansowej. Co zrobić w sytuacji, kiedy rozpoczęło się już postępowanie?

Można wnieść zarzuty dotyczące sposobu prowadzenia postępowania. Czynność ta nie sprawi, co prawda, zatrzymania postępowania, lecz sąd może rozpatrzyć okoliczności na korzyść dłużnika.

Rozmowa z wierzycielem

Otrzymanie pisma komorniczego nie przesądza jeszcze o licytacji nieruchomości. W zaistniałej sytuacji najlepiej udać się do banku i szczerze porozmawiać z wierzycielem. W większości przypadków udaje się wypracować rozwiązanie, które da dłużnikowi więcej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań.

Ważne, aby wszelkie negocjacje prowadzić z bankiem, a nie z komornikiem. Każdy komornik warszawa żoliborz związany jest wnioskiem z wierzycielem, dlatego po przedstawieniu sytuacji, która spowodowała zachwianie płynności w spłacie długów, być może chciałby przychylić się do odroczenia licytacji, lecz po prostu nie może. Najlepszym rozwiązaniem jest osobisty kontakt z wierzycielem i przedstawienie swoich argumentów.

Czynności przedłużające egzekucję komorniczą

Jednym z narzędzi, które przedłużą czas trwania egzekucji, jest skarga na czynności komornicze. Innym sposobem jest złożenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości. Dłużnik może zaskarżyć rzeczoznawcę, twierdząc, że zaniżył wartość zajętej nieruchomości. Dłużnicy niekiedy żądają dostępu do udziału w czynnościach wyceny, aby mieć pewność, że została ona przeprowadzona prawidłowo. Wówczas udział w czynnościach daje dłużnikowi prawo do zaskarżenia każdej z nich.

Nadzorowanie wszystkich czynności egzekucyjnych przez dłużnika traktowane jest jako obrona i wykorzystywanie swoich praw. Skutkiem takich działań jest przedłużenie egzekucji komorniczej o kolejne tygodnie, miesiące, a nawet lata. Zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać na zgromadzenie finansów, których wysokość pokryje długi i doprowadzi do umorzenia postępowania komorniczego.

Zobacz więcej podobnych postów